İzolasyon Uygulamaları

Yapılarda oluşan veya oluşabilecek su kaçaklarının engellenmesi için yapılan uygulamalardır. Betonarme yapıların temelinde, ıslakhacimlerde ve teraslarında uygulanarak yapıyı suyun olumsuz etkilerine karşı koruyan bir yöntemdir. Aynı uygulama havuz yada su depoları gibi suyun direkt temas ettiği yüzeylerde de kullanılmaktadır. Ek yeri oluşturmayan sürme esaslı malzemeler kullanılarakuygulamalar yapılır.